Vad händer i skolfrågan?

Just nu pågår ett stort mobiliseringsarbete runt om i kommunen rörande skolorna. jag märker av diskussionen i tidningar och på facebook att det finns oklarheter om processen och förslaget och jag ska därför försöka – på ett torrt och sakligt sätt – förklara vad som händer.

– – – – – – – – – – – –

I politiska organisationer så är detta den vanliga gången för ett ärende. Och så även denna gång.

1. Politiken ber tjänstemännen ta fram ett förslag.

2. Tjänstemännen utreder och levererar förslaget.

3. Politikerna tar ställning, gör prioriteringarna och fattar beslut.

Den 2/10 2012 fick barn och utbildningsförvaltningen (§109) i uppdrag att ”arbeta fram förslag till plan och åtgärder för att få ekonomin i balans 2013”.

Efter detta har förvaltningen arbetat fram ett dokument ”Utkast till tjänstemannaförslag: Kostnadsreduceringar i samband med budgetarbete 2013” som innehåller förvaltningens tankar på hur man kan hålla budget, eller enkelt sagt ”den här verksamheten kan ni få för pengarna”.

Förvaltningens utgångspunkt beskrivs i inledningen av dokumentet.

”Arbetet med budget 2013 har påbörjats via kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk ram för barn- och utbildningsförvaltningen. För att kunna nå en budget i balans 2013 måste kostnaderna för barn- och utbildningsförvaltningen reduceras med 45 Mkr. Enligt nuvarande principer för resurstilldelning är den ekonomiska effekten i praktiken betydligt större än den ramminskning på 27 miljoner som är gjord i budget. Löneavtalet för lärarna blev 4,2 % för 2012, vilket innebär ca 11 miljoner i ökade kostnader 2013. Indexuppräkning av hyres- och städavtal med ca 6 miljoner. Utöver detta ska vi genomföra volymanpassningar motsvarande ca 12 miljoner. I budgeten finns också ett tillskott på 11,5 miljoner.”

Alltså – i den budget som fullmäktige beslutat så har budgeten minskats med 27 miljoner jämfört med 2012. Men då kostnaderna för städ, lokaler ökat – samtidigt som elevantalet minskar (= mindre skolpeng) så blir det faktiska behovet en minskning på ca 45 Miljoner kronor. Till detta kommer att man anar att man inte kommer klara budget i år, och därför ha med sig ytterligare ca 6 miljoner i skuld in i nästa år.

Utkastet beskriver två vägar att gå. Lite grovt kan man beskriva det som att antingen skär man bort hela delar av verksamheten (se lista nedan), eller så reducerar man alla enheternas budgetar (minskad skolpeng).

Tjänstemännens förslag presenterades på barn och utbildningsnämndens möte i tisdags (6/11). Förslaget är inte helt klart, men man valde att gå ut med det redan nu för att svara på några av de frågor som finns runtom i kommunen.I utkastet berörs följande centrala verksamheter (dvs tjänster som finns tillgängliga för alla skolor och alla elever)

 • Miljonkonto
 • IT
 • Personaladministrativa kostnader:
 • Central kompetensutveckling
 • Skoldatateket
 • Grupphandledning
 • NTA i grundskolan
 • Audioteket
 • Tal- och språkpedagoger samt logopeder
 • Utvecklingsfunktion för särskolan
 • TSS (Tecken som stöd)
 • Förskoleteam
 • ICDP
 • Bakgrund och förslag:
 • Startbidrag
 • Gula Villan
 • Rörlig ledningsresurs

Samt följande strukturella förändringar

 • Blankaholms förskola och pedagogisk omsorg i Blankaholm läggs ner och flyttas till Hjorteds förskola och fritidshem alternativ Gunnebo förskola.
 • Totebo förskola och pedagogisk omsorg i Totebo läggs ner och flyttas till Hjorteds förskola och fritidshem
 • Pedagogisk omsorg i Blackstad läggs ner och flyttas till Blackstads förskola
 • Blackstads skola läggs ner och eleverna flyttar till Ankarsrum alt. Gamleby
 • Överums högstadie läggs ner och flyttas till högstadiet i Gamleby
 • Odensvi förskola och pedagogsik omsorg läggs ner och flyttar till Gamleby
 • Odensvi skola läggs ner och flyttar till Gamleby
 • Ukna förskola läggs ner och flyttar till Överum
 • Ukna skola och fritidshem läggs ner och flyttar till Överum
 • Loftahammars skola åk. 4-6 avvecklas och eleverna flyttar till Gamleby

Partierna har nu några veckor på sig att fundera på vad de tycker om utkastet och komma med förslag till beslut. I pressmedelandet kan man läsa:

”Tidplanen är att tjänstemannaförslaget ska vara färdigarbetat den 22 november för att tas upp i barn- och utbildningsnämnden den 11 december. Eventuell ytterligare behandling kan komma att behövas i kommunfullmäktige.”

Det finns idag inget presenterat förslag från den politiska majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna), men genom uttalanden i media så kan man utläsa i vilken riktning deras tankar går. SR P4 Kalmar den 8/11, VT 7/11, Nyheterna 8/11. Det är utifrån politikernas prioritering och formulering som beslut kommer fattas.

– – – – – – – – – – – –

Det pågår en hel del mobilisering kring skolfrågan runt om i kommunen. Vill du engagera dig så finns följande facebookgrupper

Lägg inte ner Blackstad skola

Vi som vill leva och bo i Loftahammar, som vill behålla förskola och skola 

Rädda Landsbygden

Överums framtid – skola, näringsliv, fritid, boende

Odensvibor i samverkan

Jag är med i alla grupperna för att lyssna och svara på enklare frågor. (ex den ovan om ärendets gång). Jag har även påbörjat en samhällskonsekvensanalys där jag försöker beskriva effekterna för samhället och familjerna vid de olika scenariorna  Jag utgår främst ifrån forskning och fakta men ska även väga in mjukare frågor. I det arbetet har jag kontaktat några av de som är engagerade i facebookgrupperna för att få underlag.

– – – – – – – – – – – –

 Slutligen- vill du läsa mer – eller lämna synpunkter så gå in på ”Uppdrag med anledning av budget 2013”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: