Lanthandelns betydelse i samhället

En riktig lanthandlare.
En riktig lanthandlare.

Som jag skrev när jag höll på med skolöversynen, så gillar att utgå ifrån forskning. Men tyvärr så finns det inte allt för mycket forskning inom landsbygdsområdet – även om det blivit betydligt bättre de senaste åren.

När jag blev kontaktad av Sonja i Blankaholm för någon vecka sedan, för att hon ville att jag skulle komma ner och prata om ”lanthandelns betydelse” så har jag sökt och funnit följande rapporter på ämnet. Jag publicerar en sammanställning här för att ni som vill lätt ska kunna läsa vidare.

När Lanthandeln stänger av Jan Amcoff, Peter Möller och Erik Westholm, Institutet för Framtidsstudier. 2009

”I mer än 50 års tid har ”butiksdöden” härjat på svensk landsbygd. Ofta antas att när lanthandeln stänger så påverkar det bygdens livskraft. Denna studie visar att varken in- eller utflyttningen påverkas av en butiksstängning. Resultatet antyder snarare att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, men också att butiken fyller en viktig funktion som mötesplats.”

Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker – rapport från Tillväxtverket 2011

”Vi har genom denna studie utvecklat en metod för att undersöka de samhällsekonomiska effekterna när den sista dagligvarubutiken på en ort försvinner.
Genom att estimera ökad tidsåtgång, ökade driftskostnader, minskade inköpspriser, betalningsvilja samt en tillgänglighetseffekt kan nyttan med den lokala butiken estimeras. De totala nyttorna med att butiken finns sätter en gräns för hur stor extrakostnaden för att driva butiken, jämfört med att samma mängd livsmedel säljs i de alternativa dagligvarubutikerna istället, får vara för att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt att butiken finns. Nyttorna minus skillnaden i prisnivå för den lokala butiken multiplicerat med kvantiteten som säljs i butiken visar hur hög subvention som får krävas för att butiken ska gå runt med samhällsekonomisk lönsamhet.”

Vägen till en levande lanthandel av Jens Gustavsson och Aya Shirwani, Kandidatupsats vid Linneuniversitetet, 2013

”Resultatet visade att lanthandlarna kämpar för att konkurrera mot stormarknader och lågprisbutiker. För att vara konkurrenskraftiga på marknaden måste de erbjuda tjänster, bli en mötesplats för att locka återkommande kunder och skapa kundlojalitet. Resultaten från intervjuerna och undersökningarna visade även att den lokala lanthandeln har en stor betydelse för landsbygden och deras lokalbefolkning. Trots att lanthandelns kunder rankar service som den mest avgörande faktorn vid val av butik, blir de också lockade av stormarknadernas utbud och priser.”

Den svenska lanthandeln – Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening av Hela Sverige ska Leva, 2013

”Det finns en del studier om lanthandelns roll och betydelse. Några större undersökningar där lanthandlarna själva får beskriva sin situation har dock inte genomförts under de senaste åren. Denna rapport bygger på en undersökning där 273 lanthandlare har svarat på frågor om sin situation och vilka utmaningar de upplever. Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns ett intresse för att starta en intresseförening för lanthandlare.”

20130918-172444.jpg
Rapporthögen..

Andra intressanta sidor

Handelns historia – är en sida av centrum för näringslivshistoria, och där kan man läsa ”Utan lanthandlare skulle Sverige inte ha blivit vad det är idag. De som under 1800-talet öppnade en handelsbod bidrog till att Sverige utvecklades till en av världens främsta ekonomier. Lanthandlarnas viktigaste uppgift var att hålla folk med varor. ”

Även ICA-handlarna har en sida om sin historia – ”Utmärkande för lanthandeln har varit den närhet som ofta funnits mellan handlaren och hans marknad. Lanthandlaren har varit bekant med de flesta av sina kunder, känt deras vanor och vad de brukar handla. Denna kundnärhet har skapat täta band mellan handlaren och hans marknad, vilket både gynnat och försvårat butiksverksamheten. Till fördelarna kan räknas en trogen kundkrets, till nackdelarna att handlaren ibland får ta mer hänsyn till kundrelationerna än till sin egen rörelse.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: