Tilläggsbudgeten ur ett landsbygdsperspektiv

budget-omslag-2014-556
omslaget till kommunens budget

I måndags var det dags för ett av årets viktigaste kommunfullmäktigemöten. Då togs budgeten för 2014 och skattesatsen för kommunen. Budgeten innehåller flera saker som är intressanta för kommunen i allmänhet och landsbygden i synnerhet. Här kommer en sammanställning.

– – –

Lokalt tillagad kost (testverksamhet)

”Enligt ett förslag kommer utökad testverksamhet av nära tillagning av mat vid äldreboendena Ekhamra, Sundsgården och Rosavilla att genomföras.”

På samma tema så får barn och utbildningsnämnden ett uppdrag

” Uppdrag – Barn‐ och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden erbjuds, inför budgetarbetet 2015, möjligheten att på lämplig skola föreslå alternativ tillagning av skolmat.”

Min kommentar:

På flera platser i kommunen hör jag önskemål om hur man vill att maten till de äldre ska lagas lokalt. Innan sommaren var jag uppe i Edsbruk och träffade en grupp som funderar på om det inte vore en vinst att samordna matlagningen för barnen i skolan med äldreboendet. Under utvecklingsdialogen i Överum var det flera som efterfrågade lokalt lagad mat.

Lite spännande i Överum är att där försöker man, likt på andra platser i landet, att använda sig av de befintliga köken ute på avdelningarna. Detta gör man för att inte behöva dra på sig dyra ombyggnationskostnader. Lyckas man med detta kommer nog omställningen till ”lokal-lagat” gå mycket fortare.

– – –

Föreningsbidrag

”Kommunstyrelsen kommer enligt uppdrag i Budget 2014 att behandla förslag till ändrade regler för föreningsbidragen som innebär satsningar på föreningslivet och säkrar en rättvis fördelning av bidragen. Förslaget innebär en fördubblad satsning på det lokala aktivitetsstödet.”

Min kommentar:

Mer rättvis fördelning av föreningsbidraget har efterfrågats. Och alla våra ideella föreningar på landsbygden kommer ha nytta av varje krona extra. Beslutet innebär att det tillsätts en miljon extra till föreningsverksamheten. Detta fördelas på följande

  • Lokala aktivitetsstödet (2013 – 500 000kr , 2014 1 000 000kr ) + 500 000kr
  • Kulturella föreningar m.fl. (2013 – 360 000 kr, 2014  410 000kr) +50 000kr
  • Extra ordinarie bidrag (2013 – 153 000 kr, 2014 603 000 kr) + 450 000 kr

Här hittar du hela förslaget

Det ”extra ordinarie bidraget beskrivs så här ”Föreningar har möjlighet att söka extra ordinära bidrag och landsbygdsstöd till mindre investeringar eller inköp som berör verksamheten. Bidragens storlek är avhängigt antalet ansökningar och de resurser som ryms utifrån beslutade ramar för det extra ordinära bidraget och landsbygdsstödet.”

– – –

Idrottshall Totebo

”Tillgången på idrottshallar i södra kommundelen är begränsad. Satsningen är viktigt för  föreningslivet i Hjorted och Totebo och dessutom finns det inte heller någon funktionell samlingssal i Totebo. Hyreskostnad för helår budgeteras till ca 800 tkr. 2014 budgeteras hyreskostnaden till 400 tkr.”

– – –

Uppdrag: Lämna förslag på samverkan mellan turistinformation och lanthandlare

I tilläggsbudgeten får Kommunstyrelsen (den förvaltning som jag tillhör)

”i uppdrag att under 2014, inom ramen för turiststrategin, lämna förslag till hur turistinformationen i kommunen kan utvecklas i samverkan med lanthandelsbutiker. ”

Detta kommer sig delvis ifrån en skrivning i turismstrategin som lyder.

”Strategi 2: Visitor Info Spots

En allt mindre andel turister söker sin information via fysiska turistbyråer. Samtidigt finns ett stort värde för många människor att få ett personligt bemötande. Därför föreslås att butiker, resturanger eller andra privata/offentliga aktörer kan ges möjlighet att agera som Visitor Info Spots. Med det avses här en godkänd minituristbyrå med möjlighet att (med vastervik.com som stöd) ge information och service till besökaren. Aktören som ikläder sig detta ansvar får möjlighet till särskild skyltning som kan locka fler besökare till den egna verksamheten. En viktig roll för Visitor Info Spots är att sälja aktuella erbjudanden (aktiviteter, boende etc) till besökarna.”

– – –

Hyresavtal för förskola i Ukna, Odensvi och Blankaholm efter ombyggnad

”I arbetet med kostnadsreducering i samband med budgetarbetet 2013 gav barn- och utbildningsnämnden sin förvaltning i uppdrag att göra en översyn av lokalanpassningar för att uppnå ändamålsenliga lokaler. I samband med utfasning av skolverksamheten i skolorna i Blankaholm, Totebo, Odensvi och Ukna blir endast förskoleverksamheten och en viss del av annan pedagogisk verksamhet kvar.”

Läs hela förslaget här 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: