Länstrafiken fick förklara sig i Överum

Innan jul (märker att jag ligger lite efter med anteckningarna) så träffade ”Överum NU!”-gruppen KLT för att ställa frågor om kollektivtrafik i allmänhet, och Tjustbanan i synnerhet.

Bild från KLT
Bild från KLT

– – – – –

Från KLT kom tre personer. Conny Karlsson, som är produktionschef och därmed arbetar med dagens trafik. Katarina Sejsing som planerar trafiken för de kommande åren (Nästa års och 2 år framöver). Och slutligen, Per Ålind, som arbetar med frågor rörande 2020-2030.

Först några snabba punkter… 

  • Var 20s per dag beställs en taxiresa från KLT. det gör att även korta störningar i växeln får stor effekt.
  • Hur trafiken ska genomföras styrs i det regionala Trafikförörjningsprogramet. det är politiskt förankrat som säger vad som ska göras.
  • Landstingsstyrelsen är regional kollektivtrafikmyndighet. Per Ålind är kanslist åt denna. Ulf Nilsson är ordförande i trafikstyrelsen.
  • Det genomförs 7,2 miljoner resor per år med KLT. 60% av dessa har anknytning till Kalmar stad.
  • Av de pengar som länet fått för infrastrukturinvesteringar så har man lagt 100 miljoner i Östergötland för att Tjustbanan även fortsättningsvis ska kunna köra in på Linköpings station.
  • Krasst ekonomiskt är det billigare att köra buss, än tåg. (Ren produktionskostnad per km). Men, tågen är viktiga för att minska tiderna.

Kommer trafiken på Tjustbanan försvinna?

Nej, det finns inga planer att lägga ner någon järnvägssträcka. Men om stadsbidrag försvinner så sänks ambitionerna och målet är varannantimmestrafik. det finns inte heller några planer på att plocka bort stop längs vägen.

Hur ser vi att trafiken kommer fungera framåt?

IMG_6931
KLT-buss utanför stationen i Västervik

Långsiktigt önskar man en timatrafik på Stångådal och Tjustbanan. Idag finns inte infrastrukturen för att klara av det (det saknas mötesstationer). Man vill att tågen ska gå snabbare och rakare.

Idag finns ett avtal med staten som ger Tjustbanan stadsbidrag. Stadsbidraget täcker  1/3 av kostnaden för trafiken, cirka 20 miljoner. Stadsbidraget utbetalas till de sträckor som uppfyller kriterier. När man 2012 prövade vilka sträckor som framöver ska få stadsbidrag så visade det sig att Tjustbanan inte uppfyller kriterierna. det innebär att stadsbidraget kommer att fasas ut. Orsaken är att Tjustbanan ligger för nära Stockholm.

Från och med december 2013 så förändrades tidtabellen och tågen går vid andra tillfällen per dag – men det är fortsatt 8 tågturer per dag. Samtidigt har man fyllt ut med 2 turer med buss.

Vad styr tidtabellen på tjustbanan?

Ett annat kriterie är att tidtabellen måste anpassas så att det enkelt går att resa vidare. Det gör att tidtabellen anpassas efter hur tåg går från Linköping till Stockholm och Göteborg – och inte till hur det vore bäst för de som reser med slutstation Linköping. Om det inte går att enkelt resa vidare så kan stadsbidraget ryka.

Även om KLT ska försöka få tidtabellen att anpassas till anslutande tåg så är det inte alltid att de får de tider som de önskar. Olika tåg prioriterats olika, och de ”iktigaste” tågen får de bästa tiderna. X2000 och vissa godståg har hög prioritet, medan regionaltåg är mindre viktiga, och blir tilldelade mindre attraktiva tider. Det fungerar ungefär som landningstider på arlanda – tågen blir tilldelade en tid, och om de missar den, så kan de få vänta länge på nästa öppning.

Varför försvann ”mellantåget” på morgonen?

Tidigare gick det tre tåg på morgonen. Mellantåget 6:23 har minst belägggning. i snitt var det 7 personer som klev på i Kalmar län.det första första tåget på dagen har i snitt 50. och det sista 20,5. Detta avgjorde vilken tur man prioriterade ned.

Vad skulle en upprustning av Tjustbanan kosta?

4,3 miljarder behövs för att räta ut linjen.

Västerviks kommun köpte tåg till banan – varför går de på Stångådalsbanan?

Ett tågset kostar 58 miljoner, kommunens insats i köpet var bara en bråkdel – om än värdefull. Det finns inget uttalat att Tjustbanans tåg ska gå till Hultsfred, om Hultsfredstågen inte fungarer, men det är lättare att ersätta Tjustbanan med buss än stångådalsbanan. Besluten fattas av Veolia, även KLT påtalar i efterhand att det kanske inte är bra att flytta på tågen.

Hur sätts busstider?

Busstiderna är enklare att styra. Här har KLT största makten själva. Men utgår främst efter skolans tider. men man tycker även att det är viktigt att bussarna går regelbundet – exempelvis vid samma minutslag varje eller varannan timme. (07:35, 09:35, 11:35, 13:35 osv.) detta görs för att det ska vara lätt att komma ihåg tidtabellen.

Vad är Närtrafiken?

Närtraftiken är anropsstyrd, men samtidigt tidtabellsstyrd, trafik för främst landsbygden. ”Där det inte finns underlag för att köra regelbundna turer”. Trafiken fungerar så att den som vill resa får ringa och beställa resan minst två timmar innan avresa.

I början av 2014 ska utbudet av möjliga restider utökas. Just nu går det att resa hemmifrån till närmsta knutpunkt (Överum, Gamleby eller Västervik) en gång på morgonen, samt hem vid två tillfällen på eftermiddagen. Framöver hoppas man på att kunna utöka med exempelvis en kvällstur – samt trafik på lördagar.

Närtrafikens resor kopplas till annan tidtabellsstyrd trafik, så att den som reser från Ukna ska komma till Överum i tid för att ta tåget/bussen vidare mot Gamleby/Västervik.

Mer om närtrafiken går att läsa på  klt.se

Närtrafiken är inte för arbetspendling/skolpendling. Turerna går under de tidpunkter då inte så många åker. En avresa från Ukna kan därmed bli vid halv nio.

En bra grej med närtrafiken är att den är lätt att förändra om det finns efterfrågan. Som exempel berättade gruppen från KLT om en grupp pensionärer som hade önskemål om att närtrafiken från landsbygden runt Överum skulle gå till Gamleby, istället för Överum, en dag i veckan.

Har du åkt med närtrafiken? Berätta gärna för mig så jag får reda på hur det fungerar i verkligheten.  

När sätts tidtabellen?

Tabellen beställs ett år i taget. Planeringen inför nästa år är redan i full gång. I september ska allt vara klart och de nya tabellerna satta. Ny tidtabell börjar sedan att gälla i december.

Hur återfår jag tappade föremål?

Ring kundtjänst. Går även att prata med de som svarar på frågor om trafikstörning.

Samarbetar KLT mer med Skåne än med Östergötland?

Relationerna skiljer sig mellan länen. Bäst relation har man med de länen som är söder och väster ut. Detta beror delvis på att de länen ser en större nytta med goda kommunikationer till Kalmar län, än vad Östgötarna gör.

Slutligen…

Deltagarna från Överum var efter mötet mycket nöjda. Personerna från KLT hade på ett bra sätt svarat på alla frågor och kunskapen om hur kollektivtrafiken fungerar är betydligt större nog, särskilt hos Landsbygdsutvecklaren själv. 😉

Res tillsammans!

KLT tipsade även om samåkningsprojektet i Tolg, som jag tidigare skrivit om på bloggen. 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: