Nyhetsbrev nr 7

Uppstartsmöte landsbygdsråd Under bredbandsmötet i Gamleby, och landsbygdsdagen i Ukna, har det framkommit önskemål om ett råd/förening/grupp där föreningar som arbetar med lokal utveckling ska kunna träffas, utbyta idéer och hitta sätt att samverka. Det har även framkommit önskemål om en organiserad kommunikation med kommunens tjänstemän och politiker. Av denna anledning och med syftet att... Fortsätt läsa mer →

Annonser

Nyhetsbrev nr 6

Landsbygdsdag 23 september Söndagen den 23 september arrangerar Västerviks kommun tillsammans med Ukna sockens Intresseförening och Ukna företagargrupp ett möte om landsbygd, service och framtid. Syftet med dagen är erfarenhetsutbyte mellan kommunens bygder, information från kom­munen, inspiration till lokalt utvecklingsarbete och information från politiken. Allt kompri­merat till ett intressant och förhoppningsvis lockande program på endast... Fortsätt läsa mer →

Nyhesbrev nr 5

Bredbandsmöten i Blankaholm och Hjorted I slutet av maj anordnas det två möten om bredbandsutbyggnad i Västerviks kommun. Den 29 maj genomförs ett möte i samarbete med samhällsföreningen i Blankaholm/Solstadström som riktar sig främst till boende i de två orterna. Det finns idag redan en förstudie gjord för området som visar hur man kan dra fiberkabeln från stationen... Fortsätt läsa mer →

Nyhetsbrev nr 4

 Träff i Gamleby Den 2 april anordnar Länsbygderådet i Kalmar län en informationskväll i Gamleby om bredbandsutbyggnad på landsbygden. I samband med det anordnar Västervikis kommun en träff för byalag, utvecklinggrupper och/eller engagerade landsbygdsbor. Bakgrunden är den kraftsamling som nu görs i länet med målet att alla i länet ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020. Målet är... Fortsätt läsa mer →

Nyhetsbrev nr 3

Mentorsstöd för lanthandlare Den 29 augusti beslutade Västerviks kommunstyrelse att bevilja 84 000kr till projektet ”Landsbygdshandeln och service i bygden”. Projektet drivs av den ekonomiska föreningenLandsbygdsmentorerna (tidigare FLF, Landsbygdsservice) som under många år jobbat med att stötta handlarna i kommunen. Stödet har även tidigare medfinansieras av kommunen, men har alltid haft sin huvudsakliga finansiering någon annan stans.... Fortsätt läsa mer →

Nyhetsbrev nr 2

Inspirationsresa till södra Värmland, 15 augusti Odensvi intresseförening ordnar tillsammans med Västerviks kommun en resa till Skottlanda utanför Kristinehamn, en ort som ibland kallas för ”Värmlands Gnosjö”. Här har bygden gemensamt ordnat med ett modernt bostadsområde med 22 lägenheter som är integrerade med affär, äldreboende och förskola. Bostadsområdet/servicecentret omnämndes under våren i tidningen Land som... Fortsätt läsa mer →

Nyhetsbrev nr 1

Landsbygdsutvecklare på Västerviks kommun Sen den 1 juni finns jag, Lotti Jilsmo, som heltidsanställd landsbygdsutvecklare på Västerviks kommun. Mitt uppdrag är stötta er, de lokala grupperna, i ert utvecklingsarbete. Det kan handla om att ta fram planer och förslag till ansökningar samt inspirationsaktiviteter. Hör av er om ni har några frågor eller förslag så får... Fortsätt läsa mer →

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑