Tagged with historia

Vad kan vi göra med Vinäs?

”Första gången som Vinäs omnämnes i hävderna är 1347 då Magnus Carlsson Stjärna skrev sig som herre till Vinäs. En dotterdotter till honom sålde godset till Bo Jonsson Grip ett par årtionden senare. Bo Jonsson blev som bekant genom gifte, arv och förläningar en av de största jordägare som Sverige någonsin haft. ” (hämtat från … Läs mer

Lämna ”tätortens” anonymitet

Lämna ”tätortens” anonymitet

I tisdags var jag med på länsmuseumets konferens om ”de små orternas kulturarv”. Det sas en del intressant under dagen – bland annat presenterades exemepl på hur orter/kommuner som gjort nästan lite galna satsningar på kultur lyckats bryta en nedåtgående trend, lockat till sig nya invånare och långsamt växer. Lars Lindkvist tog upp just detta … Läs mer

Lanthandelns betydelse i samhället

Lanthandelns betydelse i samhället

Som jag skrev när jag höll på med skolöversynen, så gillar att utgå ifrån forskning. Men tyvärr så finns det inte allt för mycket forskning inom landsbygdsområdet – även om det blivit betydligt bättre de senaste åren. När jag blev kontaktad av Sonja i Blankaholm för någon vecka sedan, för att hon ville att jag … Läs mer