Tagged with möte

Första inspelen till landsbygdsprogrammet

Första inspelen till landsbygdsprogrammet

I förra veckan genomfördes ett dialogmöte i Gamleby.  Syftet var att ta fram underlag till Landsbygdsprogrammet som kommunfullmäktige beslutat att det ska tas fram. Diskussionerna var ivriga och bra hela kvällen, och många goda förslag kom upp. Först diskuterade vi i mindre grupper vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som vår landsbygd står inför. Efter det så … Läs mer

Hur får du reda på vad som är på gång?

Hur får du reda på vad som är på gång?

Det kom ett brev: ”Hej Lotti, Läste i tidningen att det varit ännu ett möte i Överum. Vet inte om jag är den enda som missat detta.  Jag lyckas alltid upptäcka dessa snarare dagen efter de varit än dagen innan. Var skulle du säga är bästa stället att hitta information?” Det där med att nå ut med … Läs mer

Årets Landsbygdsdag i Getterum

Årets Landsbygdsdag i Getterum

Tillsammans med Landsbygdsrådet inbjuder Västerviks kommun till en landsbydgsdag. Denna gång kommer det handla om kommunikationer i form av samåkning, och vi kommer få inspireras av det arbete som Kristdala gjort de senaste åren och självklart få senaste nytt från kommunen. Vi kommer även ta pulsen på nya kommunalrådet. Skillnaden från tidigare är att vi … Läs mer

250 möjligheter – för oss kommuner som tappar sina unga.

250 möjligheter – för oss kommuner som tappar sina unga.

250 av Sveriges kommuner tappar sina unga i åldern 18-25. Västervik är en av dem. När jag i våras fick information att Jordbruksverket, tillsammans med handelshögskolan skulle arrangera en konferens på temat så kändes det både relevant och viktigt. Konferensens kallades 250 möjligheter, och kom sig av Charlotta Mellanders bloggpost (och den efterföljande mediastormen) ”De ungas … Läs mer

Strandskyddsdialog på fem platser

Strandskyddsdialog på fem platser

Innan sommaren hade vi ett möte om länsstyrelsens förslag till nytt strandskydd. Efter det bad vi om förlängd remisstid till den 31/12 – för att kunna genomföra lokala möten i kommunen. Området som berörs är insjöarna Vindommen, Storsjön, Tynn, Kyrksjön, Fälgaren, Gisssjön och Maren samt kust och skärgård. – – – – – (ladda ner inbjudan … Läs mer

Länsstyrelsen om kommande program

Länsstyrelsen om kommande program

Igår – tisdagen den 20 augusti – anordnade länsstyrelsen uppstartsmöte landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av landsbygdsdepartementet att ta göra en SWOT-analys för länet vilket halva dagen ägnades åt – men vi fick även bra med information med oss från Johan Winroth, Lantbruksdirektör, och Stefan Carlsson, Landshövding. Stefan Carlsson inledde mötet med att berätta att han … Läs mer

Attraktionskraftsdagen – vad sa ni, sa ni?

Är nu på väg hem från ”Attraktionskraftsdagen” som arrangerats av näringsdepartementet i Stockholm, Solna, Friends Arena. Programmet utlovade inspiration på temat hur man skapar attraktiva kommuner och platser – vilket är ytterst relevant för en kommun som vår. Det som slår mig är dock att de (föreläsarna, panelmedlemmarna) allt för mycket såg på landsbygden ur … Läs mer

Programmet spikat till Skärgårdsting i Västervik

Programmet spikat till Skärgårdsting i Västervik

Den 20 april anordnar Skärgårdsrådet ett stormöte i Västervik där viktiga frågor för skärgården står på agendan. Skärgårdstinget sätter riktlinjen för Skärgårdsrådets arbete – mötet kommer därför innehålla beskrivningar om vad som gjorts sedan förra mötet, 2011 i Söderköping, och samla in tankar om vad som behöver prioriteras framöver. Förutom detta kommer det bli tid … Läs mer

Möte om Bredband på landsbygden 18/3

Möte om Bredband på landsbygden 18/3

  Odenvi Fiber ek. förening inbjuder tillsammans med Västerviks kommun till ett möte om bredbandsutbyggnad på landsbygden. Med på mötet är företagen TopFiber, ByNet och Telia. De kommer berätta om sina roller samt hur utbyggnaden i Odensvi kan gå till. Då detta är applicerbart på flera platser så ser vi att kvällen kommer vara givande för alla bygder i bredbandstankar. … Läs mer

Boka in skärgårdstinget!

Boka in skärgårdstinget!

Den 20 april anordnar Skärgårdsrådet ett stormöte i på Lysingsbadet i  Västervik där viktiga frågor för skärgården står på agendan. Skärgårdstinget sätter riktlinjen för Skärgårdsrådets arbete – mötet kommer därför innehålla beskrivningar om vad som gjorts sedan förra mötet, 2011 i Söderköping, och samla in tankar om vad som behöver prioriteras framöver. Förutom detta kommer … Läs mer

Landsbygdsråd snart verklighet

Landsbygdsråd snart verklighet

Efter mycket snack så var det äntligen dags att ta tag i frågan. I förra veckan samlades ca 20 personer från kommunens föreningar för att diskutera ”om och hur” landsbygdsråd/kommunbygderåd/paraplyförening. Mötet inleddes med lite information och inspiration från Eva Svensson som länge varit engagerad i grannkommunen Vimmerbys dito. Eva fick svara på många frågor om antal möten, … Läs mer

Landsbygdsrådet – nu kör vi igen!

Landsbygdsrådet – nu kör vi igen!

Nästa vecka försöker vi på nytt med uppstart av ett ”landsbygdsråd”. Vi har pratat om detta vid flera tilfällen, (exempelvis under bredbandsmötet i Gamleby och på landsbygdsdagen i Ukna), och 23/1 blir då det händer. Vad är ett landsbygdsråd/kommunbygderåd? Det varierar stort i landet. Det kan vara en grupp, nätverk eller organiserad förening. Den kan fungera … Läs mer

Inställt! – Uppstartsmöte – landsbygdsråd

Inställt! – Uppstartsmöte – landsbygdsråd

  OBS! detta möte är inställt med hänvisning till skolmötena som kommer genomföras samma vecka och få anmälningar. Återkommer om nytt datum. Har just lagt 23 inbjudningar för utskick. Målet för utskicket är en förening per bygd och med den adresslista som jag har så blir det 23 stycken. Det är en stor kommun med … Läs mer

Landsbygdsdag 23 september

Landsbygdsdag 23 september

Som ett resultat av önskemålen under vårens träff i Gamleby så arrangeras det en landsbygsdag den 23 september.  Denna gång är det Ukna sockens Intresseförening och Ukna företagargrupp som står värd tillsammans med Västerviks kommun. Syftet med dagen är erfarenhetsutbyte mellan kommunens bygder, information från kommunen, inspiration till lokalt utvecklingsarbete och information från politiken. Allt komprimerat till ett intressant och … Läs mer

Första landsbygdsträffen gav flera uppslag

Första landsbygdsträffen gav flera uppslag

Efter bredbandsinformationen fortsatte vi att prata möjligheter/utvecklingsområden/viktiga frågor för landsbygden. trotts den öppna och stora frågan så rullade det snabbt in tankar inom många olika områden som vi behöver ”ta tag i” från olika håll. Här kommer en sammanfattning av det som kom fram och hur vi kan arbeta vidare med frågorna. Stöd till lokaler … Läs mer

Nyhetsbrev nr 4

 Träff i Gamleby Den 2 april anordnar Länsbygderådet i Kalmar län en informationskväll i Gamleby om bredbandsutbyggnad på landsbygden. I samband med det anordnar Västervikis kommun en träff för byalag, utvecklinggrupper och/eller engagerade landsbygdsbor. Bakgrunden är den kraftsamling som nu görs i länet med målet att alla i länet ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020. Målet är … Läs mer