Landsbygdsråds möte med -beredning, första steg mot -program

"Antingen gå all-in, eller låt oss va' ". Det var en av synpunkterna när Landsbygdsberedningen mötte företrädare för kommunens intresse- och samhällsföreningar. Synpunkten vittjar om en önskan att programmet som nu ska tas fram ska ha reell effekt - och om det bara handlar om att "folk ska få tycka, men ingen kommer lyssna" så är... Continue Reading →

Annonser

Västervik får en ”landsbygdsberedning”

Vi har i många år haft en "demokratiberedning" i kommunen. Beredningen är underställd kommunfullmäktige, och består av representanter från de politiska partierna. Uppdraget är att diskutera och utveckla det demokratiska arbetet. Nu skapas ytterligare en beredning - och denna gången är det landsbygden som är i fokus. Målet är att ta fram ett "landsbygdsprogram" för... Continue Reading →

Tilläggsbudgeten ur ett landsbygdsperspektiv

I måndags var det dags för ett av årets viktigaste kommunfullmäktigemöten. Då togs budgeten för 2014 och skattesatsen för kommunen. Budgeten innehåller flera saker som är intressanta för kommunen i allmänhet och landsbygden i synnerhet. Här kommer en sammanställning. - - - Lokalt tillagad kost (testverksamhet) "Enligt ett förslag kommer utökad testverksamhet av nära tillagning... Continue Reading →

Politikerpanelen under landsbygdsdagen

I landsbygdsdagens politikerpanel så deltog Akko Karlsson (mp) Harald Hjalmarsson (m) Mariann Gustafsson (v) Mats Hugosson (c) Tomas Kronstål (s) Roger Ohlin (kd) Benny Johansson (sd) Frågorna som ställdes av moderator Erik Cardi hade skickats in i förväg från deltagarna och berörde att brett område. Under timmen hann de med att diskutera fem olika frågor... Continue Reading →

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑