Tagged with politik

Västervik får en ”landsbygdsberedning”

Västervik får en ”landsbygdsberedning”

Vi har i många år haft en ”demokratiberedning” i kommunen. Beredningen är underställd kommunfullmäktige, och består av representanter från de politiska partierna. Uppdraget är att diskutera och utveckla det demokratiska arbetet. Nu skapas ytterligare en beredning – och denna gången är det landsbygden som är i fokus. Målet är att ta fram ett ”landsbygdsprogram” för … Läs mer

Tilläggsbudgeten ur ett landsbygdsperspektiv

Tilläggsbudgeten ur ett landsbygdsperspektiv

I måndags var det dags för ett av årets viktigaste kommunfullmäktigemöten. Då togs budgeten för 2014 och skattesatsen för kommunen. Budgeten innehåller flera saker som är intressanta för kommunen i allmänhet och landsbygden i synnerhet. Här kommer en sammanställning. – – – Lokalt tillagad kost (testverksamhet) ”Enligt ett förslag kommer utökad testverksamhet av nära tillagning … Läs mer

Politikerpanelen under landsbygdsdagen

Politikerpanelen under landsbygdsdagen

I landsbygdsdagens politikerpanel så deltog Akko Karlsson (mp) Harald Hjalmarsson (m) Mariann Gustafsson (v) Mats Hugosson (c) Tomas Kronstål (s) Roger Ohlin (kd) Benny Johansson (sd) Frågorna som ställdes av moderator Erik Cardi hade skickats in i förväg från deltagarna och berörde att brett område. Under timmen hann de med att diskutera fem olika frågor … Läs mer