Landsbygdsdagen: fyra inspirerande initiativ från Tjust

Till landsbygdsdagen hade 4 grupper inbjudits för att berätta för sina kommunvänner om hur de arbetar. Det är fyra initativ och Jag och Hans (landsbygdsrådet) tycker är lite extra intressanta, och som på olika sätt kan inspirera. Insamlingsstiftelsen Loftahammar Ulf Kulin från insamlingssiftelsen berättar om hur de samlar in pengar för att sedan kunna ge... Fortsätt läsa mer →

Forskning om skolans roll – och konsekvensanalys ur ett samhällsperspektiv

Forskning är viktigt då det kan hjälpa oss att identifiera saker i vår vardag som vi tar för givna - men även för att den kan visa på samband - eller bristen på samband mellan olika företeelser. Innan jag hamnade här så hängde jag en del med forskningsnätverket DoingRural som består av landets främsta forskare... Fortsätt läsa mer →

Skolmöten – tid och plats

Nu här lokalerna bokade inför informationsmötena som ska hållas kring skolfrågan. På mötet kommer barn- och utbildningsförvaltningen redogöra för sitt förslag till så kallade strukturförändringar och kommunledningskontoret belyser samhällsperspektivet på förslagen. På plats kommer det även finnas politiker från Kommunstyrelsen och Barn och utbildningsnämnden. Måndag 19 november 19:00 Ukna församlingshem Tisdag 20 november 19:00 Överum... Fortsätt läsa mer →

Vad händer i skolfrågan?

Just nu pågår ett stort mobiliseringsarbete runt om i kommunen rörande skolorna. jag märker av diskussionen i tidningar och på facebook att det finns oklarheter om processen och förslaget och jag ska därför försöka - på ett torrt och sakligt sätt - förklara vad som händer. - - - - - - - - - - - -... Fortsätt läsa mer →

Nyhetsbrev nr 7

Uppstartsmöte landsbygdsråd Under bredbandsmötet i Gamleby, och landsbygdsdagen i Ukna, har det framkommit önskemål om ett råd/förening/grupp där föreningar som arbetar med lokal utveckling ska kunna träffas, utbyta idéer och hitta sätt att samverka. Det har även framkommit önskemål om en organiserad kommunikation med kommunens tjänstemän och politiker. Av denna anledning och med syftet att... Fortsätt läsa mer →

Politikerpanelen under landsbygdsdagen

I landsbygdsdagens politikerpanel så deltog Akko Karlsson (mp) Harald Hjalmarsson (m) Mariann Gustafsson (v) Mats Hugosson (c) Tomas Kronstål (s) Roger Ohlin (kd) Benny Johansson (sd) Frågorna som ställdes av moderator Erik Cardi hade skickats in i förväg från deltagarna och berörde att brett område. Under timmen hann de med att diskutera fem olika frågor... Fortsätt läsa mer →

Sälleryd – Skrävle hittar kraft för utveckling och motstånd genom att ha roligt tillsamans

Under landsbygdsriksdagen så anordnas det ofta bussresor ut på "bygden" där man får höra hur olika föreningar och kommuner jobbar. Jag hade valt buss "Byn som tog saken i egna händer" som gick till Sälleryd och Holmsjö i Karlskrona kommun. Sälleryd - Skrävle ligger i Karlskronas skogsbygd och har ca 300 invånare. Bygden hade ingen intresseförening... Fortsätt läsa mer →

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑